ALHS en het verlengen van de levensduur van computer hardware

De ontwikkelingen in de ICT-branche volgen elkaar in een razend tempo op. Wat vandaag splinternieuw is, is morgen al weer hopeloos verouderd.

Het gevolg is, dat apparatuur veel sneller vervangen wordt dan strikt noodzakelijk is. Fiscaal gezien mag de apparatuur dan afgeschreven zijn, maar in verreweg de meeste gevallen is de apparatuur nog uitstekend bruikbaar.
Wereldwijd zijn er dan ook miljoenen belangstellenden voor die er nog jaren prima mee uit de voeten kunnen.
Hierbij valt te denken aan scholen, instellingen, startende en /of kleine ondernemers, particulieren en mensen in ontwikkelingslanden.

Daarom zal het dan ook wel geen verbazing wekken dat er gespecialiseerde bedrijven zijn die zich toeleggen op de handel in en het verlengen van de levensduur van computerapparatuur.

Wat is en doet A.L. Heinhuis Systeembeheer (ALHS)

ALHS is zo’n gespecialiseerd bedrijf dat zich bezig houdt met de refurbishing¹ en remarketing² van door (grote) Bedrijven, (overheids) Instellingen en Leasemaatschappijen afgeschreven computer- en randapparatuur.

ALHS is voortdurend op zoek naar:
  • grote en kleine partijen courante pc’s
  • monitoren
  • servers
  • (laser)printers / copiers
  • notebooks / laptops.
Zij is bereid hiervoor een goede marktconforme prijs te betalen.
De opbrengst zal u in vele gevallen verbazen en is vaak een welkome aanvulling op het ICT-budget.

Voor het verwijderen van de op alle gegevensdragers achtergebleven data wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde / gecertificeerde software.

Voorts wordt zorg gedragen voor de afvoer van incourante apparatuur.
Met andere woorden: ALHS helpt u van alle overtollige apparatuur af!
Op uw verzoek wordt u met genoegen geïnformeerd over de precieze werkwijze.

Daarnaast is ALHS in de markt voor de inkoop van restpartijen (overstocks etc.) nieuwe computer- en randapparatuur.

Heeft u vragen m.b.t. bovenstaande of wilt u overtollige apparatuur aanbieden? Klikt u dan hier.

¹) het voor hergebruik geschikt maken van complete computers door data te verwijderen, de pc’s schoon te maken en te controleren op beschadigingen en gebreken en de apparatuur eventueel op te waarderen.

²) het na refurbishing weer in de markt zetten van door (grote) bedrijven afgeschreven computerapparatuur.

ALHS is officiëel partner van: